За нас

Ситрип ООД е регистриран туроператор и туристически агент с он-лайн дейност и адрес на управление: бул.Тотлебен №53-55, София 1606. Обслужването е он-лайн, а всички документи са в електронен вид.

Застраховател: ЗК ЛЕВ ИНС АД
Номер на застраховката: 00088437/13062110000062
Дата на сключване застраховката: 14.01.2021
Валидна от: 08.02.2021
Валидна до: 07.02.2022
Лимит: 25 000 лв.

Банкови детайли:
Титуляр на сметката: Ситрип ООД
Банкова сметка в Банка ДСК

Сметка в лева: IBAN: BG60STSA93000025660069

BIC/SWIFT на Банка ДСК: STSABGSF

Сметка в  евро: IBAN: BG12STSA93000025660157
BIC/SWIFT на Банка ДСК: STSABGSF

Свържете се с нас:

бул. Тотлебен 53-55, София 1606