Туристическа агенция Ситрип ООД участва по проект в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки