Програма Иновации и Конкурентноспособност BG16RFOP002-2.092-0062


Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-0883


Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.097-1869


Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, Фаза 3