Туристическа агенция Ситрип ООД участва по проект BG16RFOP002-2.092-0062 в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Туристическа агенция Ситрип ООД участва по проект BG16RFOP002-2.092-0062 в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.