Начини за плащане

Всяка заявена и потвърдена услуга може да бъде заплатена по банков път:

Банка ДСК ЕАД
Получател: Ситрип ООД
IBAN: BG60STSA93000025660069
BIC: STSABGSF